Kunnari

Erlandsson Karin

Pärlfiskaren

Ill. Tuuli Toivola
240 s.
Schildts & Söderströms, 2017

Boken hör till följande bokrickor: