Kunnari

Einhorn Lena

Ninas resa: en överlevnadsberättelse

221 s.
Prisma, 2005

Boken hör till följande bokrickor: