Kunnari

Milne A.A.

Nalle Puh

Ill. E.H. Shepard
Övers. Brita af Geijerstam
147 s.
Bonnier Carlsen, 2016

Boken hör till följande bokrickor: