Kunnari

Stark Ulf

Mirakelpojken

Ill. Markus Majaluoma
39 s.
Bonnier Carlsen, 2006

Boken hör till följande bokrickor: