Kunnari

von Baumgarten-Lindberg Marianne, Rinado Davidson Ingela (red.)

Min lilla skattkammare: sånger och verser om djur

Ill. Gitte Spee
27 s.
Natur & Kultur, 2009

Boken hör till följande bokrickor: