Kunnari

Engholm Bengt-Erik

Med pappa i fickan

Bengt-Erik Engholm: Med pappa i fickan
Ill. Jonna Björnstjerna
35 s.
Berghs, 2015

Boken hör till följande bokrickor: