Kunnari

Boie Kirsten

Matilda räddar en hund

Ill. Silke Brix
Övers. Karin Nyman
58 s.
Bergh, 2007

Boken hör till följande bokrickor: