Kunnari

Mortensen Suzanne

Maja Stormhatt (serie)

Ill. Bettina Johansson
B. Wahlström

En häxa sitter barnvakt (2015)
Vilse i häxskogen (2015)

Boken hör till följande bokrickor: