Kunnari

Dörrie Doris

Lotta och monstren

Ill. Julia Kaergel
Övers. Gun-Britt Sundström
32 s.
Bergh, 2003

Boken hör till följande bokrickor: