Kunnari

Boie Kirsten

Linnea och jättekossan

Ill. Silke Brix
Övers. Gun-Britt Sundström
31 s.
Bergh, 2007

Boken hör till följande bokrickor: