Kunnari

Colfer Eoin

Legenden om kapten Kråkas tänder

Ill. Tony Ross
Övers. Lisbet Holst
96 s.
Damm, 2006

Boken hör till följande bokrickor: