Kunnari

Lybeck Sebastian

Latte Igelkott (serie)

Ill. Daniel Napp
Söderströms

Latte Igelkott och Vattenstenen (2009)
Latte Igelkott och Svarta Skuggan (2010)
Latte Igelkott reser till Lofoten (2012)

Boken hör till följande bokrickor: