Kunnari

Biström Anna, Paqvalén Rita, Rask Hedvig (red.)

Kvinnornas helsingfors: en kulturhistorisk guide

Ill. Fredrika Biström
261 s.
Schildts, 2010

Boken hör till följande bokrickor: