Kunnari

Cruz Carlos da, Haikari Janne

Kungsvägen: en resa genom historien till i dag

Övers. Susanne Kullman & Jonna Brander
33 s.
Schildts & Söderströms, 2014

Boken hör till följande bokrickor: