Kunnari

Hellsing Lennart

Krakel spektakel boken

Ill. Poul Ströyer
171 s.
Rabén & Sjögren, 1984

Boken hör till följande bokrickor: