Kunnari

Grass Günter

Katt och råtta

Övers. John W. Walden
196 s.
Bonnier, 1999

Boken hör till följande bokrickor: