Kunnari

Parland Stella

Katastrofer och strofer om slummer och stoj

Ill. Linda Bondestam
58 s.
Söderströms, 2003

Boken hör till följande bokrickor: