Kunnari

Egner Thorbjörn

Karius och Baktus

Övers. Ulf Peder Ulrog och Håkan Norlén
38 s.
Bonnier Carlsen, 1994

Boken hör till följande bokrickor: