Kunnari

Verona Jenny Westin

Kalle och Elsa rymmer

Ill. Jesus Verona
27 s.
Rabén & Sjögren, 2016

Boken hör till följande bokrickor: