Kunnari

Mortensen Suzanne

Inbrottet

Ill. Lisa Moroni
32 s.
B. Wahlströms, 2016

Lättläst text i versaler.

Boken hör till följande bokrickor: