Kunnari

Persson Eva A. et al. (red.)

I sagolandet – Sagor om djur – Mickel Räv

Ill. Kristiina Louhi, Riikka Juvonen & Julia Vuori
120 s.
Weilin + Göös, 2002

Boken hör till följande bokrickor: