Kunnari

Mickwitz Margaretha, Nordgren Elisabeth, von Essen Agneta (red.)

Hundra år av jämställdhet?

271 s.
Sahlgren, 2006

Boken hör till följande bokrickor: