Kunnari

Anderberg Lotta Olsson

Hundliv

Ill. Maria Jönsson
48 s.
Bonnier Carlsen, 2001

Boken hör till följande bokrickor: