Kunnari

Dahle Gro

Hoppas, sa gåsen

Ill. Kaia Linnea Dahle Nyhus
Övers. Nils-Aage Larsson
49 s.
Daidalos, 2014

Boken hör till följande bokrickor: