Kunnari

Beskow Elsa

Hattstugan

29 s.
Bonnier Carlsen, 2016 (ny utgåva)

Boken hör till följande bokrickor: