Kunnari

Widmark Martin

Halvdan Viking (serie)

Ill. Mats Vänehem
Bonnier Carlsen

Hövdingens bägare (2011)
Främlingens grav (2012)
Vargens hjärta (2013)
Forsens drottning (2013)
Miklagårds lås (2014)
Isens gud (2014)
De sju brödernas skatt (2015)
Munkens löfte (2016)
Ulfberhts svärd (2017)

Boken hör till följande bokrickor: