Kunnari

Kirkegaard Ole Lund

Gummi-Tarzan

Övers. Caroline Bruce
119 s.
B. Wahlströms, 2013 (ny utgåva)

Boken hör till följande bokrickor: