Kunnari

Donaldson Julia

Gruffalon

Ill. Axel Scheffler
Övers. Lennart Hellsing
25 s.
Alfabeta, 2012

Boken hör till följande bokrickor: