Kunnari

Riddell Chris

Goth girl (serie)

Övers. Kristoffer Leandoer
Bonnier Carlsen

Ada Goth och mysteriet på Gasta-Gorma herrgård (2015)
Ada Goth och den fruktansvärda fullmånefesten (2016)

Boken hör till följande bokrickor: