Kunnari

Hawking Lucy, Hawking Stephen, Galfard Christophe

George och universums hemlighet

Övers. Mats Blomqvist
294 s.
B. Wahlströms, 2008

Boken hör till följande bokrickor: