Kunnari

Hawking Lucy, Hawking Stephen

George och rymdjakten

Ill. Garry Parsons
Övers. Mats Blomqvist
289 s.
B. Wahlströms, 2009

Boken hör till följande bokrickor: