Kunnari

Hurme Anssi

Fladdermuspojken

Ill. & Övers. Maija Hurme
27 s.
Schildts & Söderströms, 2014

Boken hör till följande bokrickor: