Kunnari

DiCamillo Kate

Edward Tulanes fantastiska resa

Ill. Bargam Ibatoulline
Övers. Ulla Roseen
198 s.
Kabusa Böcker, 2008

Boken hör till följande bokrickor: