Kunnari

Stark Ulf

Djur som ingen sett utom vi

Ill. Linda Bondestam
50 s.
Förlaget, 2016

Boken hör till följande bokrickor: