Kunnari

Pullman Philip

Den mörka materian. 1, Guldkompassen

Övers. Olle Sahlin
383 s.
Natur & Kultur, 1997

I samma serie:
Den mörka materian. 2, Den skarpa eggen (1998)
Den mörka materian. 3, Bärnstenskikaren (2001)

Boken hör till följande bokrickor: