Kunnari

Dahl Roald

Den fantastiska räven

Ill. Quentin Blake
Övers. Meta Ottosson
90 s.
Rabén & Sjögren, 2016 (ny utgåva)

Boken hör till följande bokrickor: