Kunnari

Westö Kjell

Där vi en gång gått: en roman om en stad och om vår vilja att bli högre än gräset

508 s.
Söderströms, 2006

Boken hör till följande bokrickor: