Kunnari

Guevara Ernesto

Dagbok: 7 november 1966 – 7 oktober 1967

Övers. Claës Gripenberg
204 s.
Aldus/Bonnier, 1968

Boken hör till följande bokrickor: