Kunnari

Sund Lars

Colorado Avenue

383 s.
Söderströms, 2007 (ny utgåva)

Boken hör till följande bokrickor: