Kunnari

Gough Julian

Björn & Kanin (serie)

Ill. Jim Field
Övers. Erika Schollin / Sara Jonasson
Känguru, 2017

Kanins dåliga vanor
En högljudd gäst

Boken hör till följande bokrickor: