Kunnari

Stanton Andy

Berättelsen om Matt Surrington

Ill. Ross Collins
Övers. Maria Fröberg
83 s.
Argasso, 2010

Boken hör till följande bokrickor: