Kunnari

Höjer Dan, Häggman-Sund Hedvig

Arkeologdeckarna och Kapten Kidds hemlighet

167 s.
Bokförlaget Semic, 2017

Boken hör till följande bokrickor: