Kunnari

Klingenberg Malin

Alberta Ensten och Uppfinnarkungen

Ill. Ida-Maria Wikström
122 s.
Fontana Media, 2014

Boken hör till följande bokrickor: