Kunnari

100 förtrollande sätt att vara sig själv – och bli respekterad för den man är (Helmet: 100 förtrollade…)

Övers. Kristina Blohmé
96 s.
Richter, 2004

Boken hör till följande bokrickor: