Lukudiplomi

Netlibris

Kunnarin syntytarina

Kunnarin nimi tulee urheiluun liittyvästä sanasta kunniakierros, joka on merkki hyvästä suorituksesta. Ajattelemme, että kirjojen lukeminen ja niihin pohjautuvien tehtävien tekeminen ovat oppilaalta hieno suoritus.

Kunnarin ensimmäinen versio luokille 1 – 6 on syntynyt vuonna 2001 Netlibriksen verkkosivuille. Yläkoulun Kunnari on valmistunut muutaman vuoden myöhemmin. Netlibris on ollut alun perin Opetushallituksen tukema virtuaalikouluhanke. Netlibriksen vuosittain päivittyvät kirjatarjottimet ohjaavat monipuoliseen lukemiseen. Kirjatietokantapäivitykset tehdään Espoossa yhdessä Espoon kaupunginkirjaston kirjastonhoitajien kanssa. Netlibriksen kirjatarjottimet ovat Kunnarin kirjavalintojen pohjana. Kirjatarjottimet on suunnattu eri-ikäisille oppilaille. Tarjottimet on nimetty kirjojen henkilöhahmojen mukaan.

  • 1. – 2.-luokkalaisten kirjatarjotin on Tapiiri
  • 3. – 4.-luokkalaisten Kumi-Tarzan
  • 5. – ja 6.-luokkalaisten kirjatarjotin on Matilda
  • 7. – 9.-luokkalaisten kirjatarjotin on Sinuhe.

Kunnarin tehtävät on suunniteltu eritasoisiksi, jotta ne mahdollistaisivat eritasoisten oppilaiden suoriutumisen lukudiplomitehtävistä. Jokaisen ikäluokan kirjatarjottimen kirjat on jaettu aihepiireittäin pienempiin kirjatarjottimiin, joilla on omat nimensä.

Uuden opetussuunnitelman käsite monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Tekstit voivat olla sanallisia, kuvallisia, auditiivisia, numeerisia ja symboleihin perustuvia. Kunnarissa tuetaan laajaa tekstikäsitystä monipuolisten tehtävien avulla ja ottamalla elokuva osaksi lukemista. Kuva, sana ja ääni muodostavat yhdessä tekstin, joka kertoo tarinan. Monilukutaitoa tukevat myös kirjatarjottimille lisätyt tieto- ja sarjakuvakirjat. Kunnariin on lisätty mediakasvatusta tukevia tehtäviä.

Kunnari-lukudiplomi on päivitetty uuden opetussuunnitelman 2014 mukaiseksi.

Heli Haaro ja Henna Ylihärsilä
Marja Rikaniemi