Lukudiplomi

Netlibris

Elokuvat koulussa

Elokuvan katsominen koulussa on julkista esittämistä ja siihen tarvitaan aina lupa. Tarkempia ohjeita löydät Koulukinon sivuilta.

Koulukino

Ikärajat

ikärajat

Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä. Ne eivät ole suosituksia, eivätkä kerro mille ikäryhmälle ohjelma on suunnattu. Ikärajat perustuvat kuvaohjelmalakiin, jonka tarkoitus on suojella lapsia.

Sisältösymboli kertoo, minkä haitallisen sisällön vuoksi ikäraja on asetettu. Ikärajat ovat sitovia, eli kuvaohjelmaa ei saa esittää, vuokrata tai myydä ikärajaa nuoremmalle.

Voiko ikärajoista joustaa?

Elokuvateattereissa ikärajasta voidaan joustaa kolme vuotta, mikäli lapsi on aikuisen seurassa. Esimerkiksi ikärajan 12 elokuvaan aikuinen voi siis viedä vähintään 9-vuotiaan lapsen. Jousto ei kuitenkaan koske ikärajaa 18.

Jousto on tarkoitettu lapsen huoltajan tai muun lapsen hyvin tuntevan aikuisen harkittavaksi, eikä sitä kannata käyttää automaattisesti. Ideana on, että lapsen hyvin tunteva aikuinen pystyy arvioimaan lapsen herkkyyden erilaisille sisällöille, tietää minkälaisia mediasisältöjä lapsi on aiemmin nähnyt ja kuinka vahvasti niihin todennäköisesti eläytyy. Aikuinen pystyy tarvittaessa lohduttamaan tai rauhoittelemaan lasta ja voi auttaa elokuvakokemuksen käsittelyssä.

Jouston käyttöä harkitessaan huoltajan tulee huomioida sekä lapsen yksilöllinen kehitystaso, että elokuvan haitalliseksi arvioidun sisällön laatu. Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä, kuten esimerkiksi koululuokassa.

Lähde: ikärajat.fi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Media-avain

Media-avain on perheille suunnattu palvelu, joka arvioi lapsille ja nuorille suunnattuja elokuvia kasvatuksen, myönteisten viestien ja medialukutaidon näkökulmasta. Palvelusta löydät tietoa elokuvan sisällöstä ja keskusteluideoita elokuvaelämyksen purkamiseen. Palvelun tuottaa Koulukino.

Media-avain

Elokuvapolku

KAVIn Elokuvapolku-verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Elokuvapolulla käydään läpi elokuvailmaisun perusteita ja tutustutaan audiovisuaalisen kerronnan mahdollisuuksiin. Sivusto tarjoaa kouluille mahdollisuuden käyttää elokuvanäytteitä omassa opetuksessaan maksutta. Näytteiden avulla avataan sitä, miten audiovisuaalisin keinoin välitetään katsojalle tunnelmia ja kokemuksia. Elokuvapolku tukee koulussa katsotun tai koulunäytöksessä nähdyn elokuvan käsittelemistä oppitunnilla. Polku haarautuu kahtia: alakouluille ja aloittelijoille on oma reittinsä, yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille omansa.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Elokuvakasvatuksen opas

Koulukinon koostamassa elokuvakasvatuksen oppaassa on runsaasti tehtäviä, joissa mietitään esimerkiksi, miten animaatio syntyy tai mitä eri asioita ihmiset pelkäävät ja miten pelon voi voittaa. Kirja toimii myös johdatuksena elokuvan lajityyppeihin ja tekoprosessiin.

Koulukino

Espoo Ciné tuo lasten- ja nuorten elokuvia maahan mediakasvatuskäyttöön. Espoo Ciné on Suomen edustaja yhteiseurooppalaisessa WRAP!-hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuoda helpommin koulujen saataville mielenkiintoisia eurooppalaisia lasten- ja nuorten elokuvia. Vuosittain valikoimaan tulee kolme uutta elokuvaa. Elokuvat ovat suomeksi tekstitettyjä ja niihin tehdään yhteistyössä Koulukinon kanssa myös vapaasti käytettävää mediakasvatusmateriaalia.

Lisätietoja mahdollisuuksista esittää Espoo Cinén maahantuomia elokuvia saa toiminnanjohtaja Mia Vainikaiselta.

Wrap! Creative Europe Media