Kunnari

Kirjallisuuspiirit

Tapiiri tarjoaa lukuelämyksiä pienille lukijoille. Tapiirin seitsemällä kirjatarjottimella on mukavaa luettavaa eri aihepiireistä kaikentasoisille lukijoille. Mukana on kuvakirjoja, helppolukuisia kirjoja ja ääneenluettavia teoksia.

Kumi-Tarzan on 3.-4. -luokkalaisten kirjallisuuspiiri. Kumi-Tarzan-oppilaat valitsevat opettajiensa kanssa itselleen sopivaa luettavaa kymmeneltä eri kirjatarjottimelta, suorittavat lukudiplomin ja keskustelevat lukemistaan kirjoista.

Matilda on 5.-6. -luokkalaisten oppilaiden kirjallisuuspiiri. Matildassa on kymmenen kirjatarjotinta, joilta mukana olevat oppilaat valitsevat yhdessä kirjat.

Matilda-kirjallisuuspiiri voi olla valinnaisryhmä, johon 5.-6.-luokkalaiset oppilaat voivat hakea. Luokka-Matildassa koko luokka on mukana verkkokirjallisuuspiiritoiminnassa.

Sinuhe on yläasteen oppilaiden kirjallisuuspiiri. Sinuhessa on kymmenen kirjatarjotinta, joille on aihepiireittäin koottu yläasteen lukijoille sopivia kirjoja.

Sinuhe voi olla yläasteen valinnaisaine tai kerho. Luokka-Sinuhessa koko luokka on mukana verkkokirjallisuuspiiritoiminnassa. Luokkamuotoisena kyse on opetusmenetelmästä, jota käytetään äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla esim. vain osassa lukuvuoden oppitunneista. Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolisena aikana.

Odysseia on lukion kirjallisuuspiiriverkosto. Kymmenelle kirjatarjottimelle on aihepiireittäin koottu lukion syventävälle kirjallisuuskurssille ja pakollisille äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille sopivia kirjoja.