Kunnari

Kunnas Kirsi

Kani Koipeliinin kuperkeikat

Kuvittanut Christel Rönns

61 s.

WSOY, 2009 (5. uudistettu painos)

Kirja kuuluu tarjottimiin: