Lukudiplomi

Netlibris

Termikirjasto / T

Takakansiteksti

Takakansitekstissä kerrotaan lyhyesti kirjan päähenkilöstä ja kirjan tapahtumista. Kirjan takakansitekstin tarkoitus on houkutella lukemaan kirja, siksi tekstin pitää olla mielenkiintoista. Takakansiteksti ei koskaan paljasta kirjan loppua.

Tapahtuma-aika

Tapahtumista, esineistä, kielestä tai suorista viittauksista voidaan päätellä tarinan tapahtuma-aika. Tapahtuma-aikoja tarinassa voi olla erilaisia, kuten vuorokaudenaika, vuodenaika, aikakausi (menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus). Joskus aikakausi voidaan päätellä hyvinkin tarkasti vuosikymmenen, jopa vuoden tarkkuudella. Tapahtuma-aika ja -paikka muodostavat yhdessä tarinan miljöön.

Tapahtumakartta

Keino esitellä tekstissä kuvattu ympäristö.

Tapahtumapaikka

Tapahtumapaikka tarkoittaa ympäristöä, rakennusta tai muuta sellaista, jossa tarinan henkilöt liikkuvat tai jossa tapahtuu jotain tarinaan liittyvää. Tapahtumapaikoilla luodaan tarinan tunnelma ja tapahtuma-aika. Kun tapahtumapaikkaa kuvaillaan elävästi, se auttaa lukijaa ymmärtämään juonta ja muodostamaan omia mielikuvia kertomuksen tapahtumista.

tapahtumapaikka

Teema

Teema on teoksen keskeisin sanoma, jonka voi päätellä teoksessa käsiteltävistä aiheista. Aiheena voi olla esim. leirikoulu ja teemana ystävyys. Teoksessa voi olla myös useita teemoja.

Tiivistelmä

Tiivistelmään eli lyhennelmään kootaan laajemmasta tekstistä tärkeimmät asiat.

Tulkinta

Tulkinnan tavoitteena on selittää teoksen merkityksiä ja monitasoisuutta teoksen sisällön, rakenteiden ja tulkitsijan ajatusten kautta. Samaa teosta voidaan tulkita monella tavalla, sillä tulkitsijan ajatukset vaikuttavat tulkintaan.

Tuotesijoittelu

Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkien ym. sijoittelu elokuviin. Tuotesijoittelulla, joka voi olla visuaalista tai sanallista, pyritään edistämään tuotteen tai palvelun näkyvyyttä ja myyntiä.