Lukudiplomi

Netlibris

Termikirjasto / P

Pantomiimi

Pantomiimi tarkoittaa esittämistä tai näyttelemistä ilman sanoja tai puhetta.

Päähenkilö ja sivuhenkilö

Päähenkilö on tarinassa esiintyvä henkilö, josta kerrotaan eniten. Kertomus rakentuukin usein päähenkilön ympärille. Päähenkilön tunnistaa yleensä tarinasta helposti, koska hän on mukana useissa tapahtumissa. Henkilön luonne tulee esille hänen toimintansa kautta.

Tarinassa on usein myös monia sivuhenkilöitä. Sivuhenkilöihin kiinnitetään vähemmän huomiota kuin päähenkilöihin. Se, miten sivuhenkilöt puhuvat päähenkilölle ja reagoivat hänen toimintaansa, auttaa lukijaa tekemään päätelmiä päähenkilöstä.